طلای آسیا را در مادرید تکرار می‌کنم

Home / طلای آسیا را در مادرید تکرار می‌کنم

طلای آسیا را در مادرید تکرار می‌کنم
عضو تیم ملی کاراته ایران گفت: در وزن‌ 75- کیلوگرم تعداد کاراته‌کاها خیلی زیاد هستند و هیچ حریفی را نمی‌توان دست‌کم گرفت.

طلای آسیا را در مادرید تکرار می‌کنم

عضو تیم ملی کاراته ایران گفت: در وزن‌ 75- کیلوگرم تعداد کاراته‌کاها خیلی زیاد هستند و هیچ حریفی را نمی‌توان دست‌کم گرفت.
طلای آسیا را در مادرید تکرار می‌کنم