طرح کارآمدسازی تعاونی‌های زیان‌ده آغاز شد

Home / طرح کارآمدسازی تعاونی‌های زیان‌ده آغاز شد

طرح کارآمدسازی تعاونی‌های زیان‌ده آغاز شد
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ سازمان مرکزی تعاون روستایی، طرح ساماندهی تعاونی‌های غیرفعال آغاز شد.

طرح کارآمدسازی تعاونی‌های زیان‌ده آغاز شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ سازمان مرکزی تعاون روستایی، طرح ساماندهی تعاونی‌های غیرفعال آغاز شد.
طرح کارآمدسازی تعاونی‌های زیان‌ده آغاز شد