طرح فارغ التحصیلان پزشکی کوتاه شد/ در طراحی سؤال سخت نگیرید

Home / طرح فارغ التحصیلان پزشکی کوتاه شد/ در طراحی سؤال سخت نگیرید

طرح فارغ التحصیلان پزشکی کوتاه شد/ در طراحی سؤال سخت نگیرید

وزیر بهداشت درباره گذراندن طرح فارغ التحصیلان پزشکی گفت: طرح زمانی موثر است که در خدمت آموزش و مردم باشد، کم کردن سال های طرح در ۱۰ رشته آغاز شده که ۵ رشته حذف و ۵ رشته دیگر نیز کم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

طرح فارغ التحصیلان پزشکی کوتاه شد/ در طراحی سؤال سخت نگیرید

وزیر بهداشت درباره گذراندن طرح فارغ التحصیلان پزشکی گفت: طرح زمانی موثر است که در خدمت آموزش و مردم باشد، کم کردن سال های طرح در ۱۰ رشته آغاز شده که ۵ رشته حذف و ۵ رشته دیگر نیز کم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

طرح فارغ التحصیلان پزشکی کوتاه شد/ در طراحی سؤال سخت نگیرید