طبق معیار خودم رأی دادم/ اعتبارم را برای دیگران خراب نمی‌کنم

Home / طبق معیار خودم رأی دادم/ اعتبارم را برای دیگران خراب نمی‌کنم

طبق معیار خودم رأی دادم/ اعتبارم را برای دیگران خراب نمی‌کنم
سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال ایران گفت: اگر قرار باشد به خاطر ایرانی‌ بودن به تمام بازیکنان رأی بدهم آن وقت دیگر اسمش رأی‌گیری نیست. 

طبق معیار خودم رأی دادم/ اعتبارم را برای دیگران خراب نمی‌کنم

سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال ایران گفت: اگر قرار باشد به خاطر ایرانی‌ بودن به تمام بازیکنان رأی بدهم آن وقت دیگر اسمش رأی‌گیری نیست. 
طبق معیار خودم رأی دادم/ اعتبارم را برای دیگران خراب نمی‌کنم