ضرورت آتش به اختیار رسانه‌ای

Home / ضرورت آتش به اختیار رسانه‌ای

ضرورت آتش به اختیار رسانه‌ای
یک استاد ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: رسانه‌ها در پوشش اخبار مفاسد اقتصادی به‌جای آنکه این موضوع مهم را ، مستمر، ملی، فراجناحی، کارشناسی و با شیوه‌ای بازدارنده پوشش دهند، در بسیاری مواقع معکوس، رویدادی، عرضی، انفعالی و جناحی عمل کرده‌اند.

ضرورت آتش به اختیار رسانه‌ای

یک استاد ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: رسانه‌ها در پوشش اخبار مفاسد اقتصادی به‌جای آنکه این موضوع مهم را ، مستمر، ملی، فراجناحی، کارشناسی و با شیوه‌ای بازدارنده پوشش دهند، در بسیاری مواقع معکوس، رویدادی، عرضی، انفعالی و جناحی عمل کرده‌اند.
ضرورت آتش به اختیار رسانه‌ای