ضرب و شتم مدیر دبیرستان توسط دانش‌آموز در جیرفت

Home / ضرب و شتم مدیر دبیرستان توسط دانش‌آموز در جیرفت

ضرب و شتم مدیر دبیرستان توسط دانش‌آموز در جیرفت

ایسنا نوشت: رئیس اداره آموزش و پرورش جیرفت گفت: درپی ضرب و شتم مدیر دبیرستان امام صادق شهرستان جیرفت توسط یکی از دانش آموزان، واحد حقوقی آموزش و پرورش استان حق و حقوق این معلم مضروب را از طریق دستگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ضرب و شتم مدیر دبیرستان توسط دانش‌آموز در جیرفت

ایسنا نوشت: رئیس اداره آموزش و پرورش جیرفت گفت: درپی ضرب و شتم مدیر دبیرستان امام صادق شهرستان جیرفت توسط یکی از دانش آموزان، واحد حقوقی آموزش و پرورش استان حق و حقوق این معلم مضروب را از طریق دستگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ضرب و شتم مدیر دبیرستان توسط دانش‌آموز در جیرفت