صعود 3 پله‌های یوزها/ ایران تیم اول آسیا و سی‌ام جهان

Home / صعود 3 پله‌های یوزها/ ایران تیم اول آسیا و سی‌ام جهان

صعود 3 پله‌های یوزها/ ایران تیم اول آسیا و سی‌ام جهان
رده‌بندی برترین تیم‌های ملی جهان در ماه اکتبر توسط فیفا اعلام شد و ایران با سه پله صعود در رده سی‌ام جهان و اول آسیا ایستاد.

صعود 3 پله‌های یوزها/ ایران تیم اول آسیا و سی‌ام جهان

رده‌بندی برترین تیم‌های ملی جهان در ماه اکتبر توسط فیفا اعلام شد و ایران با سه پله صعود در رده سی‌ام جهان و اول آسیا ایستاد.
صعود 3 پله‌های یوزها/ ایران تیم اول آسیا و سی‌ام جهان