صد رساله دکتری حمایت می‌شوند

Home / صد رساله دکتری حمایت می‌شوند

صد رساله دکتری حمایت می‌شوند

دبیر بخش حمایت از رساله‌های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انتشار فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط این صندوق خبر داد. به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، آمنه منسومی درباره فعالیت‌های این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

صد رساله دکتری حمایت می‌شوند

دبیر بخش حمایت از رساله‌های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انتشار فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط این صندوق خبر داد. به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، آمنه منسومی درباره فعالیت‌های این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

صد رساله دکتری حمایت می‌شوند

فروش بک لینک