شکست بارسلونا ضامن ابقای لوپتگی

Home / شکست بارسلونا ضامن ابقای لوپتگی

شکست بارسلونا ضامن ابقای لوپتگی
سرمربی رئال‌مادرید در صورتی که تیمش بتواند در ال‌کلاسیکو بارسلونا را از پیش‌رو بردارد، تا حدود زیادی از خطر اخراج نجات پیدا می‌کند.

شکست بارسلونا ضامن ابقای لوپتگی

سرمربی رئال‌مادرید در صورتی که تیمش بتواند در ال‌کلاسیکو بارسلونا را از پیش‌رو بردارد، تا حدود زیادی از خطر اخراج نجات پیدا می‌کند.
شکست بارسلونا ضامن ابقای لوپتگی