شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد

Home / شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد

دانشگاه علامه طباطبایی شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان این دانشگاه را در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعلام کرد.     به گزارش خبرنگار مهر، براساس این گزارش شهریه دانشجویان دکتری گروه علوم انسانی ۶۰ میلیون تومان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد

دانشگاه علامه طباطبایی شهریه تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس خودگردان این دانشگاه را در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعلام کرد.     به گزارش خبرنگار مهر، براساس این گزارش شهریه دانشجویان دکتری گروه علوم انسانی ۶۰ میلیون تومان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد

آپدیت نود32