شهریه های ارشد نوبت دوم و پردیس دانشگاه هنر در سال 95 اعلام شد

Home / شهریه های ارشد نوبت دوم و پردیس دانشگاه هنر در سال 95 اعلام شد

شهریه های ارشد نوبت دوم و پردیس دانشگاه هنر در سال 95 اعلام شد

شهریه دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ توسط هیات امنای این دانشگاه تصویب شد. به گزارش خبرنگار مهر، شهریه های دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه هنر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه های ارشد نوبت دوم و پردیس دانشگاه هنر در سال 95 اعلام شد

شهریه دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ توسط هیات امنای این دانشگاه تصویب شد. به گزارش خبرنگار مهر، شهریه های دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه هنر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه های ارشد نوبت دوم و پردیس دانشگاه هنر در سال 95 اعلام شد

شهر خبر