شهریه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی افزایش می یابد

Home / شهریه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی افزایش می یابد

شهریه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی افزایش می یابد

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد در شهریه دانشجویان این دانشگاه در سال جاری افزایش حداقلی ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخباری در حاشیه مراسم امضا تفاهم نامه میان دانشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی افزایش می یابد

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد در شهریه دانشجویان این دانشگاه در سال جاری افزایش حداقلی ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخباری در حاشیه مراسم امضا تفاهم نامه میان دانشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی افزایش می یابد

خرید بک لینک

عکس