شغل پرستاری نیز همانند پزشکی تخصصی می شود

Home / شغل پرستاری نیز همانند پزشکی تخصصی می شود

شغل پرستاری نیز همانند پزشکی تخصصی می شود

دبیر کل خانه پرستاری کشور گفت: پرستاران نیز همانند پزشکان در دوره های تخصصی شرکت می کنند. محمد شریفی مقدم دبیر کل سازمان نظام پرستاری کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شغل پرستاری نیز همانند پزشکی تخصصی می شود

دبیر کل خانه پرستاری کشور گفت: پرستاران نیز همانند پزشکان در دوره های تخصصی شرکت می کنند. محمد شریفی مقدم دبیر کل سازمان نظام پرستاری کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شغل پرستاری نیز همانند پزشکی تخصصی می شود