شش هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 95 ثبت نام کردند

Home / شش هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 95 ثبت نام کردند

شش هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 95 ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ۶ هزار و ۸۷ نفر از متقاضیان کاردانی های نظام جدید فنی حرفه ای با مراجعه به موسسات آموزشی در این دوره ها ثبت نام کرده اند. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شش هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 95 ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ۶ هزار و ۸۷ نفر از متقاضیان کاردانی های نظام جدید فنی حرفه ای با مراجعه به موسسات آموزشی در این دوره ها ثبت نام کرده اند. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شش هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 95 ثبت نام کردند