شروط ارزشیابی مدارک غیرمعتبر در رشته های علوم پزشکی اعلام شد

Home / شروط ارزشیابی مدارک غیرمعتبر در رشته های علوم پزشکی اعلام شد

شروط ارزشیابی مدارک غیرمعتبر در رشته های علوم پزشکی اعلام شد

شروط ارزشیابی مدارک دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید از سوی وزارت بهداشت اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شروط ارزشیابی مدارک غیرمعتبر در رشته های علوم پزشکی اعلام شد

شروط ارزشیابی مدارک دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید از سوی وزارت بهداشت اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شروط ارزشیابی مدارک غیرمعتبر در رشته های علوم پزشکی اعلام شد

خبر جدید