شرط انتقال دانشجویی/ 31 اردیبهشت آخرین فرصت ثبت میهمان دانشگاهی

Home / شرط انتقال دانشجویی/ 31 اردیبهشت آخرین فرصت ثبت میهمان دانشگاهی

شرط انتقال دانشجویی/ 31 اردیبهشت آخرین فرصت ثبت میهمان دانشگاهی

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: دانشجویان تا پایان اردیبهشت ماه برای ثبت میهمانی فرصت دارند و انتقال تنها با بررسی و رای کمیسیون موارد خاص صورت می گیرد. سید ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرط انتقال دانشجویی/ 31 اردیبهشت آخرین فرصت ثبت میهمان دانشگاهی

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: دانشجویان تا پایان اردیبهشت ماه برای ثبت میهمانی فرصت دارند و انتقال تنها با بررسی و رای کمیسیون موارد خاص صورت می گیرد. سید ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرط انتقال دانشجویی/ 31 اردیبهشت آخرین فرصت ثبت میهمان دانشگاهی

خرید بک لینک

خرم خبر