شربت تریاک تا یک ماه آینده در «سها» تولید می‌شود

Home / شربت تریاک تا یک ماه آینده در «سها» تولید می‌شود

شربت تریاک تا یک ماه آینده در «سها» تولید می‌شود
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر گفت: شربت تنطور اوپیوم (تریاک) برای درمان و ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر در شرکت داروسازی سها تولید می‌شود.

شربت تریاک تا یک ماه آینده در «سها» تولید می‌شود

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر گفت: شربت تنطور اوپیوم (تریاک) برای درمان و ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر در شرکت داروسازی سها تولید می‌شود.
شربت تریاک تا یک ماه آینده در «سها» تولید می‌شود