شرایط پذیرش سرباز معلم اعلام شد

Home / شرایط پذیرش سرباز معلم اعلام شد

شرایط پذیرش سرباز معلم اعلام شد
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: متقاضیان خدمت به صورت سرباز معلم باید به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه کنند.

شرایط پذیرش سرباز معلم اعلام شد

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: متقاضیان خدمت به صورت سرباز معلم باید به ادارات آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه کنند.
شرایط پذیرش سرباز معلم اعلام شد

لایسنس نود 32 ورژن 5

پرس نیوز