شرایط مصاحبه برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

Home / شرایط مصاحبه برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

شرایط مصاحبه برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

تاریخ، زمان و محل مصاحبه ۹رشته بدون آزمون و ۶ رشته دیگر دوره پژوهش محور دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دانشیان، رئیس مرکز سنجش و پذیرش گفت: دعوت به مصاحبه شدگان می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط مصاحبه برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

تاریخ، زمان و محل مصاحبه ۹رشته بدون آزمون و ۶ رشته دیگر دوره پژوهش محور دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دانشیان، رئیس مرکز سنجش و پذیرش گفت: دعوت به مصاحبه شدگان می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط مصاحبه برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

سیستم اطلاع رسانی