شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران اعلام شد

Home / شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران اعلام شد

شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه تهران شرایط ارائه تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران را تشریح کرد. حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه تهران شرایط ارائه تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران را تشریح کرد. حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران اعلام شد

لوکس بلاگ