شجاعیان گزینه مناسب برای گرو

Home / شجاعیان گزینه مناسب برای گرو

شجاعیان گزینه مناسب برای گرو
هافبک تیم استقلال با طی کردن مصدومیتش در دوران نقاهت به سر می‌برد و می‌تواند الحاجی گرو را به سمت گلزنی هدایت کند.

شجاعیان گزینه مناسب برای گرو

هافبک تیم استقلال با طی کردن مصدومیتش در دوران نقاهت به سر می‌برد و می‌تواند الحاجی گرو را به سمت گلزنی هدایت کند.
شجاعیان گزینه مناسب برای گرو