شاگردان آلگری آماده کسب 3 امتیاز دیدار با پارما

Home / شاگردان آلگری آماده کسب 3 امتیاز دیدار با پارما

شاگردان آلگری آماده کسب 3 امتیاز دیدار با پارما
تیم یوونتوس این هفته مقابل پارما کار سختی برای کسب پیروزی ندارد.

شاگردان آلگری آماده کسب 3 امتیاز دیدار با پارما

تیم یوونتوس این هفته مقابل پارما کار سختی برای کسب پیروزی ندارد.
شاگردان آلگری آماده کسب 3 امتیاز دیدار با پارما