شاهد ثبات و آرامش نسبی در بازار هستیم

Home / شاهد ثبات و آرامش نسبی در بازار هستیم

شاهد ثبات و آرامش نسبی در بازار هستیم
در چهارمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، وزیر کشور بر استمرار رویکردهایی که بروز ثبات و آرامش نسبی در بازار را فراهم کرده است تأکید کرد.

شاهد ثبات و آرامش نسبی در بازار هستیم

در چهارمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، وزیر کشور بر استمرار رویکردهایی که بروز ثبات و آرامش نسبی در بازار را فراهم کرده است تأکید کرد.
شاهد ثبات و آرامش نسبی در بازار هستیم