شادی هواداران تیم پرسپولیس

Home / شادی هواداران تیم پرسپولیس

شادی هواداران تیم پرسپولیس
هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پس از راهیابی این تیم به دیدار فینال جام قهرمانان آسیا در خیابان های تهران جشن گرفتند.

شادی هواداران تیم پرسپولیس

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پس از راهیابی این تیم به دیدار فینال جام قهرمانان آسیا در خیابان های تهران جشن گرفتند.
شادی هواداران تیم پرسپولیس