سکونشینان اوزان فرد تکواندو قهرمانی کشور مشخص شدند

Home / سکونشینان اوزان فرد تکواندو قهرمانی کشور مشخص شدند

سکونشینان اوزان فرد تکواندو قهرمانی کشور مشخص شدند
در پایان روز نخست مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان مردان، هوگوپوشان استان‌های البرز (دو مرتبه)، زنجان و مازندران عنوان قهرمانی را کسب کردند.

سکونشینان اوزان فرد تکواندو قهرمانی کشور مشخص شدند

در پایان روز نخست مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان مردان، هوگوپوشان استان‌های البرز (دو مرتبه)، زنجان و مازندران عنوان قهرمانی را کسب کردند.
سکونشینان اوزان فرد تکواندو قهرمانی کشور مشخص شدند