سپاه سهام خود را در «مخابرات» و «همراه اول» واگذار کرد

Home / سپاه سهام خود را در «مخابرات» و «همراه اول» واگذار کرد

سپاه سهام خود را در «مخابرات» و «همراه اول» واگذار کرد
بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه‌ای از واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول ) خبر داد.

سپاه سهام خود را در «مخابرات» و «همراه اول» واگذار کرد

بنیاد تعاون سپاه در اطلاعیه‌ای از واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین (مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول ) خبر داد.
سپاه سهام خود را در «مخابرات» و «همراه اول» واگذار کرد