سهراب مرادی با شکستن رکورد یکضرب جهان طلایی شد

Home / سهراب مرادی با شکستن رکورد یکضرب جهان طلایی شد

سهراب مرادی با شکستن رکورد یکضرب جهان طلایی شد
وزنه‌بردار دسته ۹۶ کیلوگرم کشورمان در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان رکورد یکضرب جهان را شکست و صاحب مدال طلا شد.

سهراب مرادی با شکستن رکورد یکضرب جهان طلایی شد

وزنه‌بردار دسته ۹۶ کیلوگرم کشورمان در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان رکورد یکضرب جهان را شکست و صاحب مدال طلا شد.
سهراب مرادی با شکستن رکورد یکضرب جهان طلایی شد