سقوط هواپیمای اندونزی

Home / سقوط هواپیمای اندونزی

سقوط هواپیمای اندونزی
هواپیمای بوئینگ 747 خطوط هوایی اندونزی، صبح امروز با 189مسافر در دریا سقوط کرد و تمام سرنشینان آن جان باختند.

سقوط هواپیمای اندونزی

هواپیمای بوئینگ 747 خطوط هوایی اندونزی، صبح امروز با 189مسافر در دریا سقوط کرد و تمام سرنشینان آن جان باختند.
سقوط هواپیمای اندونزی