سعید طلوعی شهردار کرمانشاه شد

Home / سعید طلوعی شهردار کرمانشاه شد

سعید طلوعی شهردار کرمانشاه شد
سعید طلوعی امروز در جلسه رسمی اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه و با هشت رأی به‌عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.

سعید طلوعی شهردار کرمانشاه شد

سعید طلوعی امروز در جلسه رسمی اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه و با هشت رأی به‌عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.
سعید طلوعی شهردار کرمانشاه شد