سرلک با بدشانسی حذف شد

Home / سرلک با بدشانسی حذف شد

سرلک با بدشانسی حذف شد
آزادکار وزن 57 کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی مقابل حریف آمریکایی نتیجه را با یک اختلاف امتیاز واگذار کرد و حذف شد.

سرلک با بدشانسی حذف شد

آزادکار وزن 57 کیلوگرم کشورمان در مرحله رده‌بندی مقابل حریف آمریکایی نتیجه را با یک اختلاف امتیاز واگذار کرد و حذف شد.
سرلک با بدشانسی حذف شد