سرقت در علم/ دانشجویانی که بدون مزد و مواجب برای استاد می نویسند

Home / سرقت در علم/ دانشجویانی که بدون مزد و مواجب برای استاد می نویسند

سرقت در علم/ دانشجویانی که بدون مزد و مواجب برای استاد می نویسند

در جامعه کنونی دانشگاهیان ترتیب قرارگیری نام ها در یک مقاله همانند گذشته نیست و نام خالق مقاله باید ابتدا قرار گیرد. به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در جامعه دانشگاهی جایگاه استاد بسیار با ارزش است …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سرقت در علم/ دانشجویانی که بدون مزد و مواجب برای استاد می نویسند

در جامعه کنونی دانشگاهیان ترتیب قرارگیری نام ها در یک مقاله همانند گذشته نیست و نام خالق مقاله باید ابتدا قرار گیرد. به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در جامعه دانشگاهی جایگاه استاد بسیار با ارزش است …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سرقت در علم/ دانشجویانی که بدون مزد و مواجب برای استاد می نویسند

پامنا موبایل لپ تاپ