سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند

Home / سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند

سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند
معاون توسعه فرهنگی و اطلاع‌رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند.

سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند

معاون توسعه فرهنگی و اطلاع‌رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند.
سازمان پدافند غیرعامل باید در مرز علم و دانش حرکت کند