زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور 95

Home / زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور 95

زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور 95

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1395 بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون مذکور می‌رساند که نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تهیه و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور 95

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1395 بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون مذکور می‌رساند که نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تهیه و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور 95