زمان ثبت نام اسکان تابستانی کوی دانشگاه اعلام شد

Home / زمان ثبت نام اسکان تابستانی کوی دانشگاه اعلام شد

زمان ثبت نام اسکان تابستانی کوی دانشگاه اعلام شد

مهلت ثبت نام برای درخواست اسکان تابستانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خوابگاه های کوی دانشگاه از ۲۲ خردادماه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واجد شرایط مندرج در اطلاعیه اسکان تابستان نشده اند می توانند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زمان ثبت نام اسکان تابستانی کوی دانشگاه اعلام شد

مهلت ثبت نام برای درخواست اسکان تابستانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خوابگاه های کوی دانشگاه از ۲۲ خردادماه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واجد شرایط مندرج در اطلاعیه اسکان تابستان نشده اند می توانند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زمان ثبت نام اسکان تابستانی کوی دانشگاه اعلام شد

ganool review