زمان برگزاری جلسه کمیته فنی شنا

Home / زمان برگزاری جلسه کمیته فنی شنا

زمان برگزاری جلسه کمیته فنی شنا
جلسه کمیته فنی شنا روز پنجشنبه (سوم آبان ۱۳۹۷) در محل سالن جلسات مجموعه ورزشی انقلاب استان زنجان برگزار می‌شود.

زمان برگزاری جلسه کمیته فنی شنا

جلسه کمیته فنی شنا روز پنجشنبه (سوم آبان ۱۳۹۷) در محل سالن جلسات مجموعه ورزشی انقلاب استان زنجان برگزار می‌شود.
زمان برگزاری جلسه کمیته فنی شنا