زلزله 6.2 ریشتری در نیوزیلند

Home / زلزله 6.2 ریشتری در نیوزیلند

زلزله 6.2 ریشتری در نیوزیلند
زلزله‌ای به قدرت 6.2 ریشتر نیوزیلند را لرزاند.

زلزله 6.2 ریشتری در نیوزیلند

زلزله‌ای به قدرت 6.2 ریشتر نیوزیلند را لرزاند.
زلزله 6.2 ریشتری در نیوزیلند