رونمایی از بلندترین مجسمه جهان در هند

Home / رونمایی از بلندترین مجسمه جهان در هند

رونمایی از بلندترین مجسمه جهان در هند
رونمایی از بلندترین مجسمه جهان به ارتفاع 182 متر که متعلق به “والابای پاتل”، سیاستمدار سرشناس هندی است، با حضور نخست‌وزیر هند و با مانور جت‌ها و بالگردها و ریختن گل از فراز این مجسمه عظیم برگزار شد. این بزرگترین مجسمه جهان، ارتفاعی دو برابر مجسمه آزادی دارد.

رونمایی از بلندترین مجسمه جهان در هند

رونمایی از بلندترین مجسمه جهان به ارتفاع 182 متر که متعلق به “والابای پاتل”، سیاستمدار سرشناس هندی است، با حضور نخست‌وزیر هند و با مانور جت‌ها و بالگردها و ریختن گل از فراز این مجسمه عظیم برگزار شد. این بزرگترین مجسمه جهان، ارتفاعی دو برابر مجسمه آزادی دارد.
رونمایی از بلندترین مجسمه جهان در هند