روسیه تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داد

Home / روسیه تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داد

روسیه تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داد
نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داده است.

روسیه تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داد

نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داده است.
روسیه تحریم‌ها علیه اوکراین را افزایش داد