روسیه آماده توافق جدیدی با آمریکا است

Home / روسیه آماده توافق جدیدی با آمریکا است

روسیه آماده توافق جدیدی با آمریکا است
وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی مذاکره با آمریکا برای رسیدن به توافقی جدید درباره جایگزین پیمان منع تولید موشک هسته‌ای خبر داد.

روسیه آماده توافق جدیدی با آمریکا است

وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی مذاکره با آمریکا برای رسیدن به توافقی جدید درباره جایگزین پیمان منع تولید موشک هسته‌ای خبر داد.
روسیه آماده توافق جدیدی با آمریکا است