روزنامه ابتکار تذکر گرفت

Home / روزنامه ابتکار تذکر گرفت

روزنامه ابتکار تذکر گرفت
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از تذکر کتبی به روزنامه ابتکار به‌خاطر بی‌توجهی به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) خبر داد.

روزنامه ابتکار تذکر گرفت

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از تذکر کتبی به روزنامه ابتکار به‌خاطر بی‌توجهی به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) خبر داد.
روزنامه ابتکار تذکر گرفت