روایت یکی از دانش‌آموزان معترض به امتحانات نهایی از سوال‌ها و مذاکراتشان با آموزش و پرورش

Home / روایت یکی از دانش‌آموزان معترض به امتحانات نهایی از سوال‌ها و مذاکراتشان با آموزش و پرورش

روایت یکی از دانش‌آموزان معترض به امتحانات نهایی از سوال‌ها و مذاکراتشان با آموزش و پرورش

دانش آموزانی که به سوالات امتحان نهایی سال 95 اعتراض داشتند می گویند آموزش و پرورش تنها قول داده که کلید سوالات را اصلاح کند.   سپیده سعیدی: دانش آموزانی که به سوالات امتحان نهایی اردیبهشت 95 اعتراض داشتند ؛ چه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روایت یکی از دانش‌آموزان معترض به امتحانات نهایی از سوال‌ها و مذاکراتشان با آموزش و پرورش

دانش آموزانی که به سوالات امتحان نهایی سال 95 اعتراض داشتند می گویند آموزش و پرورش تنها قول داده که کلید سوالات را اصلاح کند.   سپیده سعیدی: دانش آموزانی که به سوالات امتحان نهایی اردیبهشت 95 اعتراض داشتند ؛ چه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روایت یکی از دانش‌آموزان معترض به امتحانات نهایی از سوال‌ها و مذاکراتشان با آموزش و پرورش

خبرگزاری اصفحان