روایت معاون وزیر علوم از پایان‌نامه‌فروشی در آموزش عالی و مقالاتی که به اسم دو وزیر منتشر شده است

Home / روایت معاون وزیر علوم از پایان‌نامه‌فروشی در آموزش عالی و مقالاتی که به اسم دو وزیر منتشر شده است

روایت معاون وزیر علوم از پایان‌نامه‌فروشی در آموزش عالی و مقالاتی که به اسم دو وزیر منتشر شده است

روزنامه شهروند در گفتگو با وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم پدیده پایان‌نامه فروشی و پایان‌نامه نویسی را بررسی کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید؛   با بحث مهم این ‌روز‌ها یعنی پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌نویسی شروع …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روایت معاون وزیر علوم از پایان‌نامه‌فروشی در آموزش عالی و مقالاتی که به اسم دو وزیر منتشر شده است

روزنامه شهروند در گفتگو با وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم پدیده پایان‌نامه فروشی و پایان‌نامه نویسی را بررسی کرده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید؛   با بحث مهم این ‌روز‌ها یعنی پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌نویسی شروع …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روایت معاون وزیر علوم از پایان‌نامه‌فروشی در آموزش عالی و مقالاتی که به اسم دو وزیر منتشر شده است