رهبر معظم انقلاب تاکید کردند هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی سه کار عمده روحانیت است

Home / رهبر معظم انقلاب تاکید کردند هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی سه کار عمده روحانیت است

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند

هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی سه کار عمده روحانیت است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن برشمردن سه وظیفه روحانیت تصریح کردند: روحانیت چون مورد اعتماد مردم است، سنگ صبور هم هست.

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند

هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی سه کار عمده روحانیت است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن برشمردن سه وظیفه روحانیت تصریح کردند: روحانیت چون مورد اعتماد مردم است، سنگ صبور هم هست.
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند

هدایت معنوی و سیاسی و خدمات اجتماعی سه کار عمده روحانیت است

بک لینک رنک 1

گوشی موبایل