رقابت ۸۹ هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی 95

Home / رقابت ۸۹ هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی 95

رقابت ۸۹ هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی 95

آزمون رشته های با آزمون پذیرش دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۵ با رقابت ۸۹ هزار و ۵۸۱ داوطلب برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۱۸ داوطلب در دوره های پذیرش کاردانی به کارشناسی ثبت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رقابت ۸۹ هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی 95

آزمون رشته های با آزمون پذیرش دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۵ با رقابت ۸۹ هزار و ۵۸۱ داوطلب برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۱۸ داوطلب در دوره های پذیرش کاردانی به کارشناسی ثبت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رقابت ۸۹ هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی 95

wolrd press news