رقابت ۴هزار نفر در آزمونهای دانشنامه پزشکی/اعلام زمان نتایج نهایی

Home / رقابت ۴هزار نفر در آزمونهای دانشنامه پزشکی/اعلام زمان نتایج نهایی

رقابت ۴هزار نفر در آزمونهای دانشنامه پزشکی/اعلام زمان نتایج نهایی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: امروز ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در آزمون دانشنامه تخصصی و ۴۰۰ نفر در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت کردند. به گزارش خبرنگار مهر دکتر باقر لاریجانی در حاشیه بازدید از شصت و چهارمین آزمون دانشنامه تخصصی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رقابت ۴هزار نفر در آزمونهای دانشنامه پزشکی/اعلام زمان نتایج نهایی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: امروز ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در آزمون دانشنامه تخصصی و ۴۰۰ نفر در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت کردند. به گزارش خبرنگار مهر دکتر باقر لاریجانی در حاشیه بازدید از شصت و چهارمین آزمون دانشنامه تخصصی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رقابت ۴هزار نفر در آزمونهای دانشنامه پزشکی/اعلام زمان نتایج نهایی