رشد 19 درصدی تولید فولاد ایران/افزایش 7.4 درصد تولید جهانی

Home / رشد 19 درصدی تولید فولاد ایران/افزایش 7.4 درصد تولید جهانی

رشد 19 درصدی تولید فولاد ایران/افزایش 7.4 درصد تولید جهانی
انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: میزان تولید فولاد ایران طی 10 ماهه 2018 میلادی، 19 درصد افزایش یافت.

رشد 19 درصدی تولید فولاد ایران/افزایش 7.4 درصد تولید جهانی

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: میزان تولید فولاد ایران طی 10 ماهه 2018 میلادی، 19 درصد افزایش یافت.
رشد 19 درصدی تولید فولاد ایران/افزایش 7.4 درصد تولید جهانی