رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شریف معرفی می شوند

Home / رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شریف معرفی می شوند

رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شریف معرفی می شوند

همایش معرفی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه نیمه دوم مردادماه و پس از اعلام نتایج آزمون سراسری در دانشگاه شریف برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تخصصی معرفی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه، با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شریف معرفی می شوند

همایش معرفی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه نیمه دوم مردادماه و پس از اعلام نتایج آزمون سراسری در دانشگاه شریف برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تخصصی معرفی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه، با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شریف معرفی می شوند

عکس