رشته های دانشگاه اصفهان به دانش آموزان معرفی می شود

Home / رشته های دانشگاه اصفهان به دانش آموزان معرفی می شود

رشته های دانشگاه اصفهان به دانش آموزان معرفی می شود

دانشگاه اصفهان با هدف ایجاد زمینه آشنایی دانش آموزان و کنکوری ها با رشته های دانشگاهی اقدام به برگزاری همایش معرفی رشته های دانشگاهی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، همایش معرفی رشته های دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۴ مردادماه با حضور …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رشته های دانشگاه اصفهان به دانش آموزان معرفی می شود

دانشگاه اصفهان با هدف ایجاد زمینه آشنایی دانش آموزان و کنکوری ها با رشته های دانشگاهی اقدام به برگزاری همایش معرفی رشته های دانشگاهی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، همایش معرفی رشته های دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۴ مردادماه با حضور …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رشته های دانشگاه اصفهان به دانش آموزان معرفی می شود

مد روز