رزمایش نظامی مشترک هند و چین برگزار می‌شود

Home / رزمایش نظامی مشترک هند و چین برگزار می‌شود

رزمایش نظامی مشترک هند و چین برگزار می‌شود
وزارت دفاع چین از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با هند تا قبل از انتهای سال جاری میلادی خبر داد.

رزمایش نظامی مشترک هند و چین برگزار می‌شود

وزارت دفاع چین از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با هند تا قبل از انتهای سال جاری میلادی خبر داد.
رزمایش نظامی مشترک هند و چین برگزار می‌شود