رزمایش مشترک طرح زمستانی پلیس راهور تهران

Home / رزمایش مشترک طرح زمستانی پلیس راهور تهران

رزمایش مشترک طرح زمستانی پلیس راهور تهران
رزمایش طرح زمستانی پنجشنبه ۲۹ آذر با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شهرداری تهران با مشارکت آتش نشانی، اورژانس و دیگر نهادها و دستگاه‌ها در تهران ب

رزمایش مشترک طرح زمستانی پلیس راهور تهران

رزمایش طرح زمستانی پنجشنبه ۲۹ آذر با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شهرداری تهران با مشارکت آتش نشانی، اورژانس و دیگر نهادها و دستگاه‌ها در تهران ب
رزمایش مشترک طرح زمستانی پلیس راهور تهران